komisarenko.kiev.ua

Serhiy Komisarenko

Serhiy Vasylovych Komisarenko (Ukrainian: Сергій Васильович Комісаренко; Russian: Сергей Васильевич Комисаренко) born July 9, 1943 in Ufa, Bashkortostan, USSR is a Ukrainian scientist, politician, and diplomat.

Current occupations: Academician-Secretary of the National Academy of Sciences of Ukraine (since 2004); Director, Palladin Institute of Biochemistry (1989-1992 and since 1998); Head, Department of Molecular Immunology, Palladin Institute of Biochemistry (1982-1992, since 1998); Chairman, Commission on Biosafety and Biosecurity at the National Security and Defence Council of   Ukraine (since 2007); President, Ukrainian Biochemical Society (since 1999); President, Ukrainian Biosafety Association (since 2013).

Education: Kyiv Medical Institute with distinction – MD (1960-1966); Department of Mechanics & Mathematics of Kyiv State University (1964-1966); Post graduate course in Biochemistry in the Institute of Biochemistry Kyiv – PhD (1966-1969); Courses on Advanced Immunology in Pasteur Institute in Paris, France (1974-1975); Institute of Molecular Biology and Genetics in Kyiv – DSci. in Molecular Biology and Biochemistry (1989).

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
English (United Kingdom)Ukrainian (UA)

С.В. КОМІСАРЕНКО – ЕКСПЕРТ В ГАЛУЗІ БІОБЕЗПЕКИ І БІОЗАХИСТУ

  • PDF

С.В. КОМІСАРЕНКО – ЕКСПЕРТ В ГАЛУЗІ БІОБЕЗПЕКИ І БІОЗАХИСТУ

(Інформаційна довідка)

 Академік НАН України та НАМН України, професор Комісаренко Сергій Васильович – засновник української наукової школи «Біохімія імунітету», автор та співавтор понад 500 наукових публікацій, співавтор понад 80 винаходів та патентів. Окрім іншого, С.В. Комісаренко є Президентом Української асоціації біобезпеки, яка є членом Європейської асоціації з біобезпеки. Працюючи у галузі біохімії, імунології, біотехнології, Сергій Васильович Комісаренко одночасно залучений до сфери біозахисту та біобезпеки України. З 2007 року та донині він є Головою Комісії з біобезпеки та біозахисту при РНБО України та щорічно представляє Україну на зустрічах з КБТЗ у Женеві на зустрічах Австралійської групи з питань експортного контролю. Як Голова Комісії, він керує її роботою та відповідає за розробку рекомендацій щодо посилення національної системи біобезпеки.

С.В. Комісаренко опікується питаннями біобезпеки та біозахисту в Президії Національної академії наук України та створив і очолив відповідну наукову групу при Інституті біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. Ця наукова група виступала ініціатором проведення та організаторам низки заходів, які були присвячені питанням біологічного захисту та біологічної безпеки в Україні. А саме: першої та другої міжнародних конференцій в Україні у сфері проблем біобезпеки та біозахисту («Біобезпека і біозахист: впровадження рекомендацій щодо Конвенції про заборону біологічної зброї», лютий 2010, квітень 2012); двох семінарів для викладачів вищої школи («Освіта з біобезпеки та біозахисту», квітень 2012, листопад 2012); регіональних семінарів стосовно реалізації на національному рівні Рішень Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення (регіональні семінари з імплементації на національному рівні КБТЗ у Східній Європі та Азії, травень 2013, вересень 2017); першої конференції донорів з біологічної безпеки та біологічного захисту в Україні (листопад 2019).

Як визнаний експерт з питань біобезпеки та біозахисту, С.В. Комісаренко був залучений до виконання кількох фахових наукових проектів, в яких він виступав у якості керівника, консультанта, а також був безпосередньо залученим до виконання досліджень. А саме:

2018 – 2019 наукова робота №6394 Створення тренінгового центру з біобезпеки для фахівців, залучених до біологічних досліджень”, спільний конкурс наукових проектів НАН України та Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) 2017 року за Програмою «Цільові дослідження та розвиваючі ініціативи» та розпорядження Президії НАН України від 27.07.2018 № 421;

2014 – 2017 партнерський проект P633 “Освіта та поширення знань в Україні” між Міністерством оборони Великобританії, УНТЦ та Інститутом біохімії ім.О.В.Палладіна НАН України;

2012 – 2013 проект УНТЦ #5327 “Освіта з біобезпеки в Україні”.

 Перелік друкованих робіт з проблеми біобезпеки і біозахисту

  1. 1.Komisarenko S, Maksymovych I., Gergalova G. et al. ‘Awareness-raising, education, outreach: An example of best practice’ BWC/CONF.VIII/WP.10 (Working Paper submitted by Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2016).
  2. 2.Komisarenko S, Maksymovych I., Gergalova G. et al. ‘Awareness - raising, education and outreach: recent developments’ BWC/MSP/2017/WP.22, BWC/MSP/2017/WP.22/Corr.1 (Working Paper submitted by Ukraine, Japan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 2017).
  3. 3.Nixdorff K, Borisova T, Komisarenko S, Dando M. Dual-use nano-neurotechnology: An assessment of the implications of trends in science and technology // Politics and the Life Sciences, Fall, 2018, vol. 37, no. 2, p. 180-202.
  4. 4.Гергалова Г.Л., Максимович Я.С., Комісаренко С.В. Підвищення рівня обізнаності та освіта з біобезпеки та біозахисту в Україні // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті акад. Л.В. Громашевського, Київ, 2018, стор. 49-50.
  5. 5.Максимович Я.С., Гергалова Г.Л., Комісаренко С.В. Біобезпека під час біологічних досліджень : навчальний посібник. – К.: Видавець Бихун В.Ю., 2019. – 82 с.
  6. 6.Гергалова Г.Л., Комісаренко С.В., Максимович Я.С. Підвищення обізнаності з проблем «подвійного використання»: досвід України // Медична та клінічна хімія. 2019. Т. 21. №3 (додаток). – С. 332.

Last Updated on Wednesday, 04 March 2020 15:46